Ushas änglar hjälper Mukweges kamp

Läkaren Denis Mukwege från Kongo är en av vinnarna av Nobels fredspris. Usha Deminger från Lilla Edet hjälper Mukweges kamp mot sexuellt våld i krig. Intäkterna av hennes änglar i ull går oavkortat till Mukweges sjukhus.