Listan: Så många kvinnor och män styr i kommunerna

Jämn könsfördelning av höga chefer i TTELA:s kommuner – förutom i bolagen där män fortfarande är i majoritet. Men egenskaper är viktigare än kön, menar genusvetaren Lena Martinsson.
– Idag ska man vara en tänkande, reflekterande och lyssnande chef – det är idéer om chefskap som ligger i linje med normerna hur en kvinna ska vara.