Lysekil godkänner utbyggnaden av Preem

Lysekils kommun ger tummen upp för Preemraffs planerade utbyggnad. Den använder sig därmed inte av sitt kommunala veto. Utanför hade ett femtiotal demonstranter samlats för att protestera mot utbyggnaden.

ANNONS
|

Domstolen har gett tummen upp och grannkommunerna likaså. Men sista ordet, innan regeringen tar beslut om Preemraffs planerade utbyggnad, i Lysekil låg hos kommunen. På onsdagseftermiddagen stod det klart att även kommunfullmäktige säger ja till utbyggnaden, efter en omröstning där rösterna räknades till 27 för och tre emot.

– Jag har tidigare, för kommunens räkning, ställt mig positiv till att regeringen gör den här prövningen. Men för att regeringen ska vara fri att göra den här prövningen måste kommunen tillstyrka utbyggnaden, sa kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) under mötet.

Kommunen använder sig därmed inte av det kommunala vetot som hade kunnat sätta stopp för Preemraffs planerade utbyggnad.

ANNONS

En bred majoritet röstade ja till planerna inför full åhörarläktare på societetshuset Oscars på onsdagskvällen. När beslutet skulle fattas brast dock flera av åhörarna ut i sång i protest mot det stundande godkännandet. Personen fick avvisas från lokalen med hjälp av ordningsvakter.

Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet vände sig emot och argumenterade för att kommunen skulle avslå Preems möjlighet att bygga ut i Lysekil.

– Det är orimligt att investera i fossil infrastruktur med så kraftigt utökade utsläpp av koldioxid, med en miljon ton per år. Det skulle kraftigt försvåra kommunens, regionens och Sveriges möjligheter att nå sina klimatmål, sa Maria Granberg (MP) under fullmäktige och möttes av applåder från åhörarna:

– Under en klimatkris där vi ska sänka våra utsläpp och vi kan inte börja med att höja dem för att sedan sänka i framtiden. Alla utsläpp måste ner och det nu.

50-tal demonstranter utanför innan mötet

I slutet av förra veckan genomförde Greenpeace en blockad av Preemraffs oljehamn och polisen har under veckan rustat för att klimataktivister skulle komma till Lysekil för att demonstrera under onsdagen.

Ett 50-tal demonstranter hade samlats i blåsten utanför Oscars. En av dem var Mathilda Åhall som rest från Göteborg för att protestera.

– Det handlar om att börja ta ställning och inte bara sitta och tycka bakom sin datorskärm, utan agera. Här just i dag är det ju politiker som sitter i sitt lilla lokala, men fattar beslut som har med världspolitik och klimaträttvisa för hela jordklotets befolkning att göra, säger hon.

ANNONS
Matilda Åhall hade tagit sig från Göteborg för att protestera mot Preemraffutbyggnaden.
Matilda Åhall hade tagit sig från Göteborg för att protestera mot Preemraffutbyggnaden. Bild: Matilda Spetz

Åhall, som var på plats med en flagga från den radikala miljöorganisationen Extinction Rebellion, trodde inte att demonstranterna skulle ha någon större chans att påverka beslutet.

– De har ju redan bestämt sig. Men man kan inte veta förrän efteråt vilken effekt varje handling får. Den effekten det kan ha just nu är att visa att det här är inte accepterat och inget som ska flyga under radarn. Ni som sitter på det här mötet är ansvariga för det här.

Flera turer sedan 2016

Striden gäller det miljötillstånd som Preem ansökte om 2016. Länsstyrelsen godkände ansökan, men efter flertalet överklaganden hamnade frågan på Mark- och miljööverdomstolens bord. Innan domstolen hann fatta beslut bestämde sig regeringen för att ta över prövningen – och avgörandet ligger nu i regeringens händer.

Preem vill förvandla tjockolja, en slags restprodukt som uppstår när råolja raffineras, till bränsle till fartyg. På grund av att tjockoljan har så hög svavelhalt har flera länder förbjudit att förbränna den.

Hela raffinaderiet hade med de nya planerna växt och utsläppen av koldioxid hade ökat med över en miljon ton varje år. Det hade gjort Preemraff till Sveriges största koldioxidutsläppare.

I miljötillståndet bolaget ansökt om finns även möjlighet för Preem att använda sig av förnybar råvara. Bolaget vill i större utsträckning blanda in råvaror från skogen i produktionen av drivmedel.

ANNONS
ANNONS