Bland annat frityrolja ska bli diesel vid raffinaderiet i Lysekil.
Bland annat frityrolja ska bli diesel vid raffinaderiet i Lysekil. Bild: Lasse Edwartz

Preems nya satsning: Miljarder på rapsolja

Preem gör en mångmiljardsatsning på att kunna raffinera bland annat rapsolja vid raffinaderiet i Lysekil. Det blir den nya inriktningen efter att bolaget dragit tillbaka planerna på utbyggnation av Preemraff.

ANNONS
|

Den 28 september drog Preem tillbaka planerna på att bygga ut Preemraff i Lysekil. Den stora satsningen på ROCC, att omvandla svavelrik tjockolja till fartygsbränsle, ansågs inte vara tillräckligt lönsam. Samtidigt stod det klart att bolaget skulle lämna in en ny ansökan om att raffinera förnybara råvaror vid raffinaderiet vid Brofjorden.

Nu presenterar Preem planerna för framtiden. Fokus kommer att ligga på rapsolja, frityrolja och tallolja vid framställningen av diesel. Bolaget avser att lämna in en ny ändring i november, enligt Aad van Bedaf, raffinaderichef för Preemraff-anläggningarna i Lysekil och Göteborg.

– Vi kommer ansöka om att få bygga om den befintliga anläggningen. Ombyggnaden gör att vi kan satsa på upp till 40 procent av matning med förnybara råvaror som kommer att trycka ut en fossil satsningen av samma storleksordning från den anläggningen, säger han.

ANNONS

Ett investeringsbeslut ska vara taget innan årsskiftet och planen är att anläggningen ska vara i drift senast 2024.

Nästan fem gånger så mycket som Göteborgsraffinaderiet

Den så kallade Synsat-anläggningen, den som i dag producerar diesel till personbilar, arbetsmaskiner och lättare lastbilar, ska byggas om. Ombyggnationen ska öka Preems förnybara dieselproduktion med 950 000 kubikmeter årligen när den står klar. Det är nästan fem gånger så mycket som dagens produktion vid Preemraff i Göteborg.

– Det är en väsentlig mängd. I skrivande stund har vi en produktion av förnybar diesel vid raffinaderiet i Göteborg på 200 000 kubikmeter per år. Det är en stor ökning vi gör och det blir den första storskaliga satsningen på förnybara produkter i Lysekil. Det är en milstolpe, säger van Bedaf.

Aad van Bedaf, raffinaderichef för Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg, ser den nya satsningen som en milstolpe.
Aad van Bedaf, raffinaderichef för Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg, ser den nya satsningen som en milstolpe. Bild: Pressbild

Ombyggnaden innebär ingen utbyggnation av raffinaderiet, utan det handlar om att bygga om de befintliga verksamheten.

– Ombyggnaden omfattar en del pumpar och två nya reaktorer. Det finns kemiskt bundet syre som måste frigöras genom en reaktion med vätgas. Den vätgasen förvandlar syret till vatten som lätt kan avlägsnas från produkten, säger van Bedaf.

– Det innebär att vi måste ha avloppsvattenrensning för att kunna ta hand om det på rätt sätt. Det blir en rätt så omfattande ombyggnad.

Första förnybara tillverkningen innan jul

Redan under slutet av 2020 ska Preemraff i Lysekil, genom en provkörning, börja producera diesel med förnybara råvaror.

ANNONS

– Vi kommer mata upp till fyra procent förnybart material in i anläggningen. Innan jul kommer vi att tillverka de första dieselmolekylerna av förnybara råvaror i Lysekil, säger Aad van Bedaf.

Den nya satsningen innebär inga ny jobb på Preemraff i Lysekil, bortsett från under byggnadsprocessen.

Enligt Preems beräkningar ska ombyggnationen minska utsläppen med mellan 1,2 och 1,7 miljoner ton koldioxid årligen. Den största minskningen ska ske inom vägtrafiken.

– Preems högsta prioritet är att påbörja storskalig förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och det är glädjande att vi nu ska ta det första, stora steget i raffinaderiets förnybara omställning, säger Magnus Heimburg, VD Preem i ett pressmeddelande.

Enligt Ekot ska investeringen kosta ungefär tre till fem miljarder kronor.

ANNONS