Årsredovisningen klar: Så gick det för Peter Svensson Plåtslageri i Mellerud AB

Årsredovisningen för Peter Svensson Plåtslageri i Mellerud är klar. Verksamheten står bokförd på drygt 6,7 miljoner kronor i rörelseintäkter, en nedgång på 7,2 procent från 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, ungefär 250 000 kronor mot cirka 350 000 kronor.