Bin är bondens bästa vän

Ny forskning från AgriFood vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, visar att jordbruket kan öka sin avkastning om bikupor placeras vid odlingar, bina bidrar även till den biologiska mångfalden. Miljontals bin det finns på Marianne Westmans gård på Dalboslätten.

ANNONS

På en vanlig bondgård brukar det finnas kor, några grisar och kanske lite höns. Så ser det inte ut på Marianne Westmans gård mellan Brålanda och Mellerud, djuren på gården består i stället av i runda slängar tre och en halv miljon bin som bor i gårdens 50 kupor. Från början var biodlingen tänkt som en hobby och som pollineringshjälp till gårdens vitklöverodling, men förra året så producerade gårdens bin 3 ton honung som stod för tio procent av gårdens omsättning. Det kan också vara så att bina även ökat den övriga omsättningen på gården, visar ny forskning.

En ny studie från AgrifFood, vid SLU som gjorts av docenten i miljöekonomi Mark Brady visar att den pollineringshjälp som bin står för även ökar avkastningen på det som odlas.

ANNONS

– En ganska liten effekt på pollineringen kan göra stor skillnad på vinsten, säger Mark Brady, docent i miljöekonomi. Därför är det viktigt att bevara pollinatörer i odlingslandskapet.

Marianne Westman är säker på att det finns ett samband och att bina gör nytta för odlingarna, men det är svårt att själv se mätbara effekter, eftersom årsvariationerna är så stora.

– När det kommer till odling så är det osäkert och mycket som ska falla på plats om det ska bli bra. Det blir också mycket bär och frukt i trädgården, men det är svårt att säga vad som beror på vad, säger hon.

För att bin ska trivas och inte svälta så måste de ha tillgång till blommor under hela sommaren, på Mariannes gård så odlas det förutom vitklöver även bönor och höstraps, något som bina också hjälper till att pollinera, men odlingarna räcker inte för att föda alla miljoner bin under sommarsäsongen.

– Vi har sått in blomsterremsor så att det ska finnas nektar till bina även när odlingarna inte blommar, på så sätt skapas blommande fönster. Det borde fler jordbrukare göra eftersom det dra till sig många pollinerande insekter, säger Marianne Westman.

Marianne har också ställt några av sina kupor på en granngård, för att öka pollineringen även där. Att sprida kuporna över ett större område har också sina fördelar enligt den nya studien.

ANNONS

– Den bästa effekten på pollineringen får vi om kuporna sprids ut i landskapet, i stället för att koncentreras till vissa platser. Utspridda kupor innebär också att bina kommer att flyga till kringliggande gårdar. Därför kan det vara lockande att placera kuporna så att utflödet till andra gårdar blir så litet som möjligt. Skulle alla jordbrukare agera så blir den totala pollineringen i odlingslandskapet lägre. säger docenten i miljöekonomi Mark Brady.

ANNONS