Bostadsbolaget måste renovera sina lägenheter i 27 år

Åldrande fastigheter med stora renoveringsbehov. Kommunala bostadsbolaget Mellbo har en renoveringsplan för de närmaste 27 åren fram till år 2050.
– Det måste renoveras ett 20-tal lägenheter varje år, säger Mellbos vd Ingmar Johansson.
Nyligen kunde bolaget slutföra ett delmål, renoveringen av 18 lägenheter på Backegatan.