”Finns ingen som kan säga när det tar slut”

Coronapandemin skiljer sig från övriga katastrofer i och med att vi inte ser något slut. Det påverkar sjukvårdpersonalens mående till det sämre menar psykolog Bodil Tallberg. Samtidigt säger NU-sjukvårdens Niklas Claesson att det finns utarbetade planer för en andra våg.