Ilsket nej från Mellerud om att ta emot fler flyktingar

Göteborgs stad vädjar till samtliga kommuner i Västra Götaland om att ta emot fler flyktingar 2024 än vad de blir anvisade. Men det är inte aktuellt i Mellerud.
– Med tanke på det stora antal flyktingar Melleruds kommun har tagit emot sedan 2015 är det magstarkt att ens ställa frågan, säger kommunstyrelsens ordförande, Ludwig Mossberg (M).