Kommunhuset i Mellerud måste renoveras – taket läcker in

Läckande tak och väggar. Bristfällig ventilation och dålig arbetsmiljö till följd av temperaturskiftningar. Underhållsbehovet är stort på kommunhuset i Mellerud men byggnaden har även ett kulturhistoriskt värde som gör renoveringen vansklig att navigera i.