Kretsloppspark skrotas i Mellerud – pengar fattas

Ansträngd ekonomi gör att Melleruds kommun tvingas skrota satsningen på en kretsloppspark vid Hunnebyns återvinningscentral. Ombyggnaden begränsas till ny asfalt runt rampen, bättre skyltning och åtgärder för högre säkerhet.