”Pandemin har förändrat såväl köpmönster som ledarskap”

Coronapandemin har skyndat på teknikutvecklingen rejält. Detta leder till mer E-handel och förändrade köpmönster men även nya krav på företagens anställda inom en rad olika branscher. För att klara omställningen startar ett nytt projekt.

Redan kund? Logga in här