Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Utegym. Markarbetena är redan i gång mellan Mif:s klubblokal och Rådahallen, där Velija Redjepagics (bilden) och Sharif Hasanis medborgarförslag om ett utegym ska bli verklighet.

Populärt att lägga medborgarförslag

Nyligen gav byggnadsnämnden bygglov för ett utegym i Mellerud. Två ungdomar väckte idén i ett medborgarförslag, något som allt fler invånare lämnar in. – Ju mer kvalité vi lägger på svaren desto fler medborgarförslag får vi, säger utredaren Mario Vasquez.

Medborgarförslaget att bygga ett utegym i centrala Mellerud kommer från Velija Redjepagic och Sharif Hasani i kommunens ungdområd.

”Det skulle visa att Mellerud satsar på invånarnas hälsa och en god hälsa måste vara tillgänglig för alla, det ska inte spela någon roll hur mycket pengar man har”, skriver de i motiveringen.

– Jag tyckte att den här idén kunde vara något för Mellerud och vi uppmanades av ungdomsrådet att lämna in ett medborgarförslag, säger Velija Redjepagic.

Han kunde aldrig tro att förslaget skulle bli verklighet.

– Det känns väldigt bra och jag tror att det kommer att betyda mycket för många som tränar. Nu ska jag börja träna själv igen och det kommer att underlätta och blir en annan känsla i träningen när man ser att det finns ett utegym.

För tolv år sedan infördes möjligheten att lämna medborgarförslag i Mellerud efter att en motion lämnats in till kommunfullmäktige.

– Syftet med medborgarförslagen är att utöka direktdemokratin och ge enskilda personer möjlighet att påverka. Rent demokratiskt kan det dock medföra vissa komplikationer, medger utredaren Mario Vasquez.

Han syftar på risken att färre invånare engagerar sig politiskt när det finns andra kanaler att påverka. Men det saknas tillförlitlig statistik för att dra sådana slutsatser.

Resan fram till i dag har innehållit dramatik. 2007 togs beslut om att göra ett uppehåll sedan ett fåtal personer överbelastat förvaltningen genom att lämna in extremt många förslag.

– På kort tid lämnade en person in över hundra medborgarförslag och vi valde att göra ett uppehåll.

2012 återupptogs systemet men då med ett tak på tre förslag per person och år.

Målsättningen är att behandla medborgarförslagen inom ett år och det finns tre typer av beslut: bifall, avslag och besvarat.

– I sällsynta och komplicerade fall kan handläggningen ta längre tid men å andra sidan kan det ibland bara ta ett par månader. Förslagen är nästan alltid konkreta och praktiskt inriktade.

Det förs ingen statistik över fördelningen och hur många förslag som beviljats. De två ungdomarnas förslag om ett utegym tycks gå hela vägen från idé till verklighet efter godkännande i kommunstyrelsen. Den 16 december gav byggnadsnämnden bygglov.

– Vi godkänner byggnation på grönytan mellan Melleruds IF:s klubblokal och simhallen, där det även byggs en lekpark, säger ordföranden Karin Hilmér, (C).

Sedan maj 2014 har 25 medborgarförslag lämnats in. Utredaren Mario Vasquez har jobbat i Melleruds kommun sedan 2013, bland annat med medborgarförslag. Han märker att ju mer tid som läggs på att utforma kvalitativa svar, desto fler förslag strömmar in.

– För att avlasta mig ska det anställas en person på 50 procent nästa år för den här typen av utredningar.

Kristdemokraten Daniel Jensen är nöjd med utvecklingen. Det var han som tillsammans med Märta Collén, (MP) Åke Zetterholm (V) och Liselotte Molander (SPI) lade motionen för tolv år sedan.

– Medborgarförslagen har utvecklat närdemokratin, tidigare var invånarna tvungna att övertyga politikerna om att man hade ett bra förslag. Nu talar man direkt till politiker och tjänstemän och det är ett steg framåt, säger Daniel Jensen.