Qvantenburgs Säteri Aktiebolag: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Qvantenburgs Säteris räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget hade cirka 42 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 21,8 procent från året före. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 250 000 kronor mot 86 000 kronor.

Redan kund? Logga in här