Risk att utredningen om grova misshandeln på Vita Sandars camping läggs ner

Trots att över tre månader har gått sedan den grova misshandeln på Vita Sandars camping i Mellerud, finns inga misstänkta. Trots ett 30-tal förhör och fotokonfrontation finns risk att utredningen läggs ned.