Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

TTELA har gått ut på stan och frågat Mellerudsbor vad de tycker är de viktigaste frågorna i kommunvalet.
TTELA har gått ut på stan och frågat Mellerudsbor vad de tycker är de viktigaste frågorna i kommunvalet.

Så svarar partierna i Mellerud

TTELA har gått ut på stan och frågat Mellerudsbor vad de tycker är de viktigaste frågorna i kommunvalet. Utifrån det valde vi tre områden. Och nu undrar vi hur ert parti vill göra för att utveckla/förbättra. Fem partier svarade på enkäten.

Rekryteringen av personal till vård- och omsorg

Kommunpartiet i Mellerud:

”Här har vi haft en period av förändringar i schemaläggningar för utvärdering, som ibland visat sig vara mindre lyckade. Här gäller det nu att tillse att snabbt försöka komma till rätta med detta och bejaka det som verkligen fungerar istället. Beslutet att ta bort delade turer är ett exempel på en bra förändring till det bättre”.

Socialdemokraterna:

”Omedelbart stoppa försämringar av arbetsscheman, personalens villkor och uppstart av schemalagda vård/omsorgsutbildningar på betald arbetstid för timanställda. Omedelbart starta upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning och skolsamverkan”.

Sverigedemokraterna:

”Bort med delade turer, verka för att helgarbete ska bedrivas var tredje helg. Arbetskläder och skor där så saknas”.

Moderaterna:

”Det är en svår fråga, och det handlar om många olika faktorer. Vi lider, likt många andra kommuner, av kompetensbrist. Färre och färre unga i Mellerud söker sig till vård- och omsorgsutbildningar, och jobbar i hög utsträckning med annat på sommaren. Här har givetvis vi som är politiker i Mellerud ett ansvar. Vi har för närvarande partier som ständigt talar ner våra verksamheter, och målar upp mörka moln över hur arbetssituationen ser ut. Detta måste upphöra och dessa partier behöver ta sig i kragen. Vi behöver göra satsningar för personalens arbetsmiljö och löneutvecklingen ska vara god”.

Kristdemokraterna:

”Vi i kristdemokraterna har arbetat för fler utbildningsplatser för att få fler medarbetare, bland annat med Campus Dalsland. Vi har beslutat att avskaffa delade turer i vården”.

Minskade barngrupper på förskolan

Kommunpartiet i Mellerud:

”Här bygger vi ny förskola i Åsebro som är en av våra populäraste förskoleplatser i kommunen. Då vi redan uppfört en tillfällig förskolemodul tills den nya blir klar kommer vi att ha möjlighet till att etablera denna även på andra platser i kommunen där behov uppkommer och därigenom minska belastningen på personalen”.

Socialdemokraterna:

”Vi prioriterar en förskoleutredning för att se över och ge förslag till en långsiktig lokallösning med syfte att garantera alla barn en plats nära hemmet, bemanning och gruppstorlekar, öppettider på obekväma arbetstider, utemiljöer samt integrationen på Melleruds förskolor”.

Sverigedemokraterna:

”Den utökning av barngrupperna som infördes 2021 ska rullas tillbaks till tidigare nivå”.

Moderaterna:

”Vi har varit med och sett till att barngruppernas storlek har minskat de senaste åren, och det ska vi fortsätta göra. Det handlar om att säkerställa att vi har tillräckligt med personal. Men också om att få fler förskoleavdelningar på plats, främst i centrala Mellerud”.

Kristdemokraterna:

”Vi har satsat på utbyggnad av nya lokaler i Åsebro, både temporära och därefter permanenta. Vi anslår inte mindre i budget för 2023 än tidigare år och beroende på hur barnutvecklingen ser ut kan den komma att behöva justeras”.

Öka tryggheten i kommunen

Kommunpartiet i Mellerud:

”Självfallet skall vi alltid sträva efter ökad trygghet, men som läget är nu så har vi faktiskt relativt god trygghet i Mellerud och då gäller det att framförallt vara på tå för att bibehålla denna i nuvarande nivå. Det brottsförebyggande arbetet samt ett gott samarbete i alla grannsamverkansgrupper har gjort stor skillnad”.

Socialdemokraterna:

”Vi bygger vidare på Melleruds kommuns medborgarlöfte och beslutar om ett brett demokratiarbete med målsättning att skapa ökad trygghet och en socialt hållbar kommun. Vi tar initiativ till att polisen kartlägger knarkbilden i kommunen och därmed störa buset mer”.

Sverigedemokraterna:

”Inrätta en säkerhetsenhet med egna väktare i tydligt uppmärkta fordon enligt Sölvesborgsmodellen".

Moderaterna:

”Tryggheten är oerhört viktig för oss, och en fråga vi tar på stort allvar. Under mandatperioden har vi bland annat tagit initiativ till att få trygghetskameror på plats på våra skolområden. Dessa vill vi se på fler ställen i kommunen. Vi behöver arbeta med saker som nattvandring, bättre belysning och kommunala ordningsvakter. Vi behöver åtgärda överväxtlighet och säkerställa att vi har trygga stationsområden, busshållplatser och gång- och cykelvägar. Dessutom har vi politik för 45 nya poliser i Dalsland”.

Kristdemokraterna:

”Tryggheten i Mellerud är relativt god men när vi detaljplanerar gäller det att inte bygga otrygga och slutna miljöer. Vi satsar nu på att öppna familjecentralen i år och det långsiktiga arbetet ger förhoppningsvis trygga barn och god trygghet för alla i Mellerud”.

LÄS OCKSÅ: Viktigaste valfrågan i Mellerud