Så många ska mönstra i din kommun

Totalt kommer 19 461 ungdomar födda 2004 kallas till mönstring. Av dessa bor 248 i TTELA:s område.