Socialchefen medger brister i uppdraget

Melleruds socialchef medger att kommunen brister i sitt uppdrag gentemot omhändertagna barn. Ett påbörjat förändringsarbete ska lösa problemen. Det finns dock ingen tidsplan och socialchefen menar att egengranskningen måste pågå ständigt.
– Vårt mål är att ligga i framkant i hur vi jobbar med barn och familjer, säger Malin Johansson.