Ungdomsarbetslösheten stiger – men inte överallt

Konjunkturen mattas av och ökad arbetslöshet bland unga har blivit en naturlig följd som syns på flera håll i Sveriges kommuner. Likaså i TTELA:s bevakningsområde, men en av kommunerna går emot trenden – där sjunker nämligen ungdomsarbetslösheten.