Ute&Inne i Mellerud AB redovisar marginal som slår branschsnittet

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget hade knappt 7 miljoner kronor i rörelseintäkter, en nedgång på 8,6 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 150 000 kronor mot cirka 300 000 kronor.