Vändningen: Kommunanställda i Mellerud får snusa på arbetstid

Det ska bli tillåtet för kommunanställda i Mellerud att snusa på arbetstid igen – efter att de förbjudits göra det i fem år.
– Vi har fått till oss från chefer och verksamheter att det är svårt med efterlevnaden och följsamheten vad gäller snus, säger personalchef Ulrika Granat.