Cecilia Frisk, publisher och ansvarig utgivare på TTELA.
Cecilia Frisk, publisher och ansvarig utgivare på TTELA. Bild: Stefan Bennhage

Vi ger röst åt de svagaste

Sedan ett drygt år tillbaka satsar TTELA extra på att granska frågor som engagerar och är viktiga för dig som lever och arbetar i våra fyra bevakningskommuner. I dag publicerar vi första delen i en granskning av psykiatrin här.

ANNONS
|

Du kommer möta människor som sällan syns i debatten. Människor med egen och anhörigas erfarenhet av att må psykiskt dåligt.

Vi kommer ge röst åt de svagaste i samhället. De som få bryr sig om. Människor som utifrån sina egna berättelser vittnar om en psykiatri i kris.

Vi kommer också berätta vad de som har makten att påverka är beredda att göra för att förändra.

Rört upp starka känslor

Artiklarna i TTELA om den krisande psykiatrin har de senaste åren varit många och rört upp starka känslor; långa vårdköer, personalbrist, svårigheter att rekrytera personal, för få vårdplatser, stängd psykiatrisk avdelning på Näl som nyligen öppnats igen samt nu senast förra veckan - larm från facken om säkerhetsrisker för personalen inom psykiatrin.

ANNONS

Vi har också rapporterat om ökad psykisk ohälsa med ökade sjukskrivningar som följd.

Eva Blixt, verksamhetschef för NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska öppenvård, summerade i TTELA i vintras läget för de svårast psykiskt sjuka så här:

”Beroendesjukdomar och neuropsykiatriska diagnoser, till exempel adhd, står för den största ökningen inom specialistvården. När det gäller sjukdomar som psykoser och bipolära syndrom ser vi inte samma ökning. Den allmänna uppskattningen hos oss är också att vi har fler yngre patienter idag, ofta med en komplicerad problematik”.

Bjöd in via Facebook

Reporter Annie Granzell och nyhetschef Johannes Nilsson bestämde sig för att via Facebook bjuda in människor, som ville berätta om sina kontakter med psykiatrin och psykakuten på Näl.

Gensvaret blev stort.

Skrämmande stort – att så många har orättvisor att berätta om.

Du kommer i vår granskning läsa om upplevelser, som visar på en bristande psykvård, på

förvaring istället för vård samt hur piller förväntas lösa problemen istället för efterfrågad samtalshjälp.

– Vi vill lyfta fram de som samhället ofta glömmer, en grupp som många har slutat att se, säger Johannes Nilsson.

– Vi vill visa hur folk drabbas i psykvården och på ett mänskligt sätt lyfta fram personerna bakom. Vi vill ge röst åt de som drabbats tungt och svårt och trots detta valt att inte ge upp, säger Annie Granzell.

ANNONS

#göraskillnadhär

Subjektiva berättelser? Ja, visst – för det är upplevelserna från de som vi intervjuat som vi beskriver. Och samtidigt är berättelserna en del av ett mönster som är viktigt att synliggöra -eftersom det upprepas gång på gång.

Vi hoppas att vår granskning kan bidra till en ökad förståelse och samtidigt öppna upp för en bredare debatt om den svenska psykvården.

Vi vill bidra till att göra skillnad - här!

#göraskillnadhär

ANNONS