Nedsatt fertilitet hos män gäckar forskarna

Par som har svårt att bli gravida söker ibland desperat efter metoder som ökar chanserna. För kvinnor finns en mängd mer eller mindre väl underbyggda råd för att ”boosta” fertiliteten. Men vad kan män göra?