Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
FÖRSENAS? Ombyggnaden av Drottningtorget är planerad att starta nästa år. Hur processen påverkas av överklagan är nu oklart.

Nya Drottningtorget upp i rätten

Fastighetsbolaget KB Rubanken i Trollhättan överklagar kommunens beslut om nya Drottningtorget. Enligt bolaget strider beslutet mot en rad ljud- och miljöregler.

Vid årets sista kommunfullmäktige klubbades beslutet om igångsättningstillstånd och utformning av nya Drottningtorget, med planen att ombyggnaden ska ta fart under 2017.
Men nu riskerar processen att försenas – eftersom KB Rubanken i Trollhättan överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg.

Enligt fastighetsbolaget har kommunen varken följt Jordabalkens regler för tillgänglighet till befintliga fastigheter eller Miljöbalkens och Boverkets regler för ljud och miljö. Stadsplanens regler ska också ha åsidosatts och bolaget hävdar även att beslutet strider mot Europakonventionens egendomsskydd, kommunallagen och grundlagen.
"Kommunen har inte bemödat sig med att göra en miljökonsekvensutredning beträffande ljud och avgaser", skriver bolaget i överklagan.

Vidare hänvisas till att intentionen – fastställd av regeringen i gällande stadsplan – att minska trafikbuller och störningar längs den berörda delen av Drottninggatan inte verkställts, tvärtom ska trafiken ha ökat.
"De föreslagna åtgärderna vid Drottningtorget med busshållplatser längs Drottninggatan, står direkt i strid med regeringsbeslut", uppger bolaget som menar att effekten av ombyggnaden blir ett ökat oljud för boende.

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) säger sig vara förvånad över överklagan efter att ha haft ett antal dialogmöten med berörda fastighetsägare runt torget.
– Det kommunfullmäktige sagt är att torget ska göras om. Det har jag svårt att se att rätten har någon åsikt om. Andra processer kommer senare och prövas var för sig, konstaterar han.
Efter helgerna kommer kommunjuristen att kopplas in och Paul Åkerlund "tippar" att kommunen kommer avkrävas ett yttrande till förvaltningsrätten.
– Sen får vi se vad det här landar i, säger han.

TTELA har varit i kontakt med fastighetsbolagets representant som hänvisar till handlingarna och i övrigt inte vill kommentera överklagan.