Nytt företag startar i Vänersborg : Jk Tanktransporter AB

Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska utföra transporter av flytande material åt företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet."