Auktoritär tradition grunden i sprit- och sexskandaler

Som tidigare LO-ombudsman vet Olle Sahlström vad som kan hända den som ifrågasätter fackliga auktoriteter.
– Jag tror att det delvis är svaret på varför "machokulturen" inom Metall kunde frodas ostört under så lång tid, säger han.