Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Det är stor brist på förskollärare i TTELA:s fyra vevakningskommuner. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

"Är väldigt oroliga för framtiden"

I takt med att barnantalet ökar i kommunerna, ökar också bristen på förskollärare. Något som riskerar att få konsekvenser för det pedagogiska arbetet på förskolorna.

När Arbetsförmedlingen i början av februari presenterade sin rapport om bristyrken låg förskollärare i topp. Samtidigt blir antalet barn i förskoleålder allt fler. Det gör att kommunerna runt om i landet står inför stora utmaningar framöver, TTELA:s fyra bevakningskommuner är inget undantag.

– Vi är väldigt oroliga för framtiden. Vi ser kommuner där det i dag knappt finns någon förskollärare. Vi är mycket mer utsatta i dag än för tre år sedan, säger Birgitta Ahlberg, verksamhetschef för förskolan på Trollhättans stad.

Risken är att bristen i förlängningen kommer att påverka det pedagogiska arbetet på förskolorna.

– Om vi inte har någon förskollärare överhuvudtaget på en förskola så påverkar det inlärningen, på lång sikt blir det ingen god kvalitet. Förskolan står för omvårdnad och lärande, och om vi inte har förskollärare så påverkar det vår möjlighet att leva upp till läroplanerna som finns för förskolan, säger Birgitta Ahlberg.

Även i Melleruds kommun är man orolig för att bristen kommer att drabba kvalitén i förskolan. När det inte finns legitimerade förskollärare att tillgå har man i stället tvingats fylla upp med outbildad personal.

– Ytterst så påverkar det kvalitén. En person som har högskoleutbildning har en större insikt än en outbildad. Så det är klart att det påverkar det pedagogiska arbete, säger Anders Pettersson, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen.

Melleruds kommun gick förra året från 54 procent legitimerade förskollärare första halvåret till 51 procent andra halvåret.

– Vi har haft en kraftig utbyggnad av förskolan under 2016 och 2017 på grund av en stor ökning av invånarantalet. 2016 startade vi upp två förskolor och i januari startade vi upp en till vilket innebar att vi haft ett stort rekryteringsbehov. Anledningen till minskningen är att det har varit svårt att få tag i personal i samband med att vi byggt ut, säger Anders Pettersson.

I Vänersborg är 31 av runt 300 anställda outbildade som har olika typer av visstidsanställningar. De fyller både ut vakanser och ersätter personal som är tjänstledig.

– Det är naturligtvis för många, helst ska vi inte ha någon alls. Men det är så vi har fått lösa det, vi måste ha personal på plats, säger Marianne Karlsson, personalspecialist på barn- och utbildningsförvaltningen på Vänersborgs kommun.

Men trots det upplever man inte att man i dagsläget har någon krissituation.

– Just nu har vi en verksamhet med gott om legitimerade förskollärare, men vi söker efter fler och vill absolut inte ha färre. Det finns viss oro att det kommer bli svårt att rekrytera framöver, säger Boel Jansson, verksamhetschef för förskolan på Vänersborgs kommun.

Även i Lilla Edet säger man att läget är under kontroll men är medvetna om att framtiden bjuder på en utmaning.

– Det är helt klart brist och det i samband med ett ökat tryck i Göteborgsregionen som växer så det knakar och där barnantalet ökar gör att vi står inför en stor utmaning, säger Olle Isaksson, bildningschef på Lilla Edets kommun.

En viktig sak som alla fyra kommunerna är medvetna om är att vikten av att jobba med att marknadsföra sina kommuner för att på så sätt locka personal. Det handlar bland annat om att synas på olika mässor och om att ta hand om de som är ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

– Vi måste bli tillräcklig attraktiva som arbetsgivare. Vi måste skapa en arbetsmiljö som gör att folk vill jobba hos oss. Situationen kräver att vi är mer medvetna, att vi står på tå och ser till att ha en god verksamhet, säger Birgitta Ahlberg på Trollhättans stad.