Analyschefen: "Fler kommer i arbete"

Enligt den senaste konjunkturbarometern för Västra Götaland har konjunkturen i regionen stärkts sedan i våras. Fyrbodal går särskilt starkt framåt. Enligt prognosen väntas högkonjunktur i vår.

ANNONS

Konjunkturen i Fyrbodal är bäst i regionen bortsett från Göteborgsregionen som ligger snäppet före, enligt barometern. Konjunkturen har också lyft rejält under året i Fyrbodal. – Det ser bra ut inför våren och även under året har Fyrbodal tagit ett rejält skutt uppåt. Fyrbodal har i stort sett återhämtat sig efter finanskrisen och Saabs konkurs, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.


    <br> Konjunkturen i Fyrbodal 2005–2016 och prognosen för första halvåret 2017. Källa: Konjunkturbarometern.
   </br>

Konjunkturen i Fyrbodal 2005–2016 och prognosen för första halvåret 2017. Källa: Konjunkturbarometern.

Konjunkturbarometern bygger på en enkät som företag i regionen svarat på. Om företagens prognoser stämmer kommer Fyrbodal att hamna på ett konjunkturindex på +52 första halvåret 2017. När indexet är över +40 räknas det som högkonjunktur. – För företagen innebär det att deras lönsamhet förbättras och att de har möjlighet att expandera, säger Mats Granér och fortsätter: – För invånarna betyder det framför allt att fler kommer i arbete och i slutändan bättre ekonomi för hushållen. I nuläget är Fyrbodals index +35. Mats Granér säger att det generellt sett är en bra industrikonjunktur nu. Det har Fyrbodal gynnats av eftersom det finns många industrier i området. – Sen ser vi också att byggbranschen går framåt, säger han. Konjunkturbarometern visar att bristen i vissa yrkesgrupper är det största hindret för tillväxt. Det gäller framför allt ingenjörer och yrken i byggindustrin. Indexet bygger på andelen företag som uppger att konjunkturen är god minus andelen företag som anger att den är dålig.

ANNONS
ANNONS