Arkeologiska fynd i Vårgårda – ”Kommer att få betydelse för västsvensk förhistoria”

De arkeologiska undersökningar som gjorts under våren inom projektet E20 förbi Vårgårda börjar nu visa resultat.
– Antalet huslämningar vi hittat är något som sticker ut för Västergötland, säger arkeologen Simon Karlsson.