Besvärlig virustrio fortsätter pressa NU-sjukvården

Säsongsinfluensa, RS-virus och covid-19. Inför nyårshelgen såg det ut att bli en ”perfekt storm” för sjukvården. Då gick Västra Götalandsregionen upp i förstärkningsläge. Nu har situationen förbättrats för flera av regionens sjukhus. För NU-sjukvården är dock läget fortfarande ansträngt.
– Det finns fortfarande ett stort behov av vårdplatser, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör i NU-sjukvården.