Blottandet minskar samtidigt som sexualbrotten online ökar

Antalet anmälda fall av blottning har minskat med 50 procent de senaste 20 åren. Under samma period tredubblades antalet anmälda sexuella ofredanden, vilket även innefattar brott på nätet. Frågan är om mobilen kan ha ersatt trenchcoaten som medel för att begå sexualbrott.