Då ska renovering och utbyggnad av Torp stå klart

I en investering på över 700 miljoner kronor ska Torp Köpcentrum renoveras och byggas ut. Allt väntas att stå klart till nationaldagen 2020.