"Distansundervisning blir en utmaning för många"

Lärarfacken i Trollhättan och Vänersborg uppmanar till tålamod och respekt när de kommenterar distansbeslutet.