E45 stängdes av efter olycka

En singelolycka har inträffat på E45 i södergående riktning vid Lärjemotet. Olyckan innebar att samtliga filer stängdes av och en stor trafikpåverkan.