Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Experter: Allt fler tänker miljösmart

Svenska konsumenters medvetenhet att tänka miljösmart gällande kläder har ökat. Samtidigt slängs det i genomsnitt 7,5 kilo kläder per person/år = totalt 72 000 ton. "Det finns mycket kvar att göra", säger två eniga miljöexperter.

Enligt en studie från 2016, gjord av Svenska MiljöEmissionsData (SMED), på uppdrag av Naturvårdsverket, är 60 procent av kläderna som slängs i landet hela och skulle kunna återanvändas.

2016 konsumerades i Sverige cirka 13 kilo textil per person, en siffra som har legat stabilt sedan 2014. I början av 2000-talet låg siffran på 10 kilo per person och ökade med närmare 40 procent, till nästan 14 kilo, fram till 2008.

– Det var en markant ökning som sedan stagnerade. Konsumenternas medvetenhet har ökat – det är bra – men vi handlar och slänger fortfarande för mycket, säger Yvonne Augustsson, ansvarig för textilfrågor på Naturvårdsverket.

Enligt henne är lång livslängd och återanvändning a och o för att komma tillrätta med ett långsiktigt hållbarhetstänk.

– Det är absolut att föredra ur miljösynpunkt. Vi konsumenter behöver köpa textilier av god kvalité, som går att använda länge, i stället för många nya produkter. Det är viktigt att tänka på hela kedjan, produktion, konsumtion och avfallshantering, säger Yvonne Augustsson.

Enligt henne står produktionen för 70 procent av den totala klimatpåverkan i ett plaggs livscykel.

– Vi måste minimera produktionen och sluta slänga våra kläder. Om vi tröttnar på ett plagg är bättre att exempelvis skänka till second hand och/eller gå på klädbytardagar så att det återanvänds.

Weronika Rehnby, miljöexpert på TEKO, Sveriges textil- och modeföretag håller till stora delar med:

– Det är ju inte hållbart i längden att vi slänger och konsumerar som vi gör. Vi har alla ett stort ansvar där, från produktionsansvariga till myndigheter till konsument.

Enligt henne ligger den svenska textilindustrin i framkant gällande hållbarhet i tillverkningsprocesserna av textilier.

– Arbetet påbörjades och har pågått i vår miljö och - energigrupp sedan början av 1970-talet. Vi samarbetar ständigt med myndigheter och våra medlemsföretag kring att utveckla och lyfta hållbarhetsfrågor.

Bland annat är man, tillsammans med regeringen, kemikalieinspektionen och Svenska Handel, pådrivande för en hårdare EU-lagstiftning gällande bland annat kemikalier.

Weronika Rehnby anser inte att det nuvarande systemet är tillräckligt eftersom merparten av klädtillverkningen sker i länder utanför EU.

– EU:s kemikalielagstiftning Reach måste bli starkare med fler förbud mot farliga ämnen i textila produkter. Idag kan textilier med farliga ämnen säljas här, trots att de är förbjudna att använda vid tillverkning inom EU.

Hon påpekar även vikten av att verka i forskningsprojekt som jobbar med hållbarhetsfrågor som gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

– Flera av våra produktutvecklare och designers i Sverige styr och tar ansvar för att få fram hållbara produkter. Men det går inte att blunda för att importen, från låglöneländer, är väldigt stor. Det är viktigt att skaffa sig kunskap om vilka mänskliga och miljömässiga aspekter som råder där.

Läs även: