Ford får inte heta Ford

När paret Kendrick i Sävedalen gav sin son namnet Ford i förnamn blev det kalla handen av myndigheterna. Men sista ordet är inte sagt. Högsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva om namnet är så olämpligt som tidigare instanser tycker.