Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, besökte under tisdagen Trollhättan tillsammans med organisationens regionchef Elisabeth Sandberg. Bild: Caroline Holmgren
Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, besökte under tisdagen Trollhättan tillsammans med organisationens regionchef Elisabeth Sandberg. Bild: Caroline Holmgren

Förslag om skattehöjning oroar företag

Ett regeringsförslag om att höja entreprenörsskatten som är ute på remiss, blir kraftigt kritiserat av Svenskt Näringsliv. De menar att det kommer innebära färre intäkter till statskassan och ett minskat arbetsutbud i samhället.

ANNONS

Den 3 november förra året kom ett utredningsförslag från regeringen om att skärpa entreprenörskatten, bland annat genom att höja skattesatsen med fem procentenheter. Förslaget är nu ute på remiss till den 10 februari och kommer därefter att beredas av Finansdepartementet.

Svenskt Näringsliv är starkt kritiska till förslaget och tror att det kommer att påverka landets företagande i en negativ riktning.

– Förslaget innebär att beskattningen kommer att öka med nästan fem miljarder kronor, säger Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv som analyserat utredningen och nu åker runt i landet för att informera om förslaget. Under tisdagen besökte han tillsammans med Svenskt Näringslivs regionchef Elisabeth Sandberg Trollhättans småföretagare. Fall tror att förslaget gör det tufft för många och innebär en risk för att det blir färre och mindre företag i samhället. Många kommer välja att krympa eller expandera utomlands i stället. Det kommer leda till färre anställningar och ett minskat arbetsutbud samt färre skatteintäkter till staten, vilket påverkar samhället i form av jobb och välfärd enligt Fall och Sandberg. – Det blir tuffare för företagen att anställa folk. Många väntar på att få komma in på arbetsmarknaden och politikerna bör ställa sig frågan hur vi bäst kan göra för att skapa fler arbetstillfällen, inte begränsa, säger Sandberg.

ANNONS
Läs också:Utredaren: kritiken är överdriven Genom det nya förslaget hoppas regeringen kunna skapa en bättre balans mellan främjande och begränsande samt att öka skatteintäkterna. 3:12-regelverket har funnits sedan 1991 och 2006 infördes en reform för att skapa möjligheter för företagen att ta ut mer pengar med kapitalskatt säger hon och förklarar att det gjordes av en socialdemokratisk regering som nu åter igen vill förändra reformen. De sänkte skattesatsen och gjorde andra lättnader. Många företag har därefter gjort högre utdelningar och för åren därefter har reformen sammanlagt gett ett tillskott på 30 miljarder kronor till statskassan. – De har på tio år glömt att reformen innebar mer pengar till statskassan. Med nya skatter tror regeringen att människor kommer att bete sig på samma sätt men vi tror att det kommer ändra företagens beteende. Risken finns att effekten blir den motsatta, säger Sandberg. De nya reglerna kan komma att införas 1 januari 2018. Svenskt Näringsliv kommer att lämna ett utförligt remissvar men uppmuntrar även företagare att engagera sig i frågan och framföra sina synpunkter. De hoppas att politikerna gör företagsbesök och lyssnar på vad de har att säga innan de tar ett beslut i frågan, som riskerar att gå åt en helt annan riktning än vad det först var tänkt.
ANNONS