Framtidens vatten bevaras genom nytt skyddsområde

Nu påverkas privatpersoner och verksamheter av beslutet kring det nya vattenskyddsområdet kring Vänersborgsviken och Göta älv, GÄVSO.