Inspektionen för vård- och omsorg slår fast att NU-sjukvården gjort vad de kunnat för att förhindra dödsfallet.
Inspektionen för vård- och omsorg slår fast att NU-sjukvården gjort vad de kunnat för att förhindra dödsfallet. Bild: Stefan Bennhage

Frisk kvinna dog av vaccin – utredning läggs ned

I april 2021 avled en kvinna på Näl av allvarliga biverkningar efter att hon vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nu slår Inspektionen för vård- och omsorg fast att NU-sjukvården gjort vad de kunnat för att förhindra dödsfallet.

ANNONS

Det var i april 2021 som en kvinna i 70-årsåldern dog på Näl efter att hon nyligen vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Kvinnan ska inte ha haft några underliggande sjukdomar eller hälsoproblem.

Sjukdomsförloppet inleddes med feber och huvudvärk. Sedan försämrades kvinnan ytterligare och vårdades på intensivvårdsavdelning. När kvinnan avled hade hon blodproppar och blödningar i hjärnan till följd av vaccineringen, vilket är en väldigt ovanlig biverkning, enligt Läkemedelsverket.

LÄS MER:Frisk kvinna dog efter covidvaccinering – Näl anmäler sig själv

Efter dödsfallet valde NU-sjukvården att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi gjorde en omfattande utredning för att ta reda på om det fanns något vi hade kunnat göra för att hindra det allvarliga utfallet. Vår slutsats var att händelsen inte hade kunnat undvikas . Men eftersom det handlade om en så ovanlig händelse tyckte jag inte att vi som enskilt sjukhus skulle stå för den bedömningen. Då är det bra att man får det externt granskat, säger Britt-Marie Lundgren, chefläkare i NU-sjukvården.

ANNONS

LÄS MER:Äldre kvinna dog av covidvaccin – Ivo: Näl gjorde vad de kunde

Saknades information om biverkningar

I sitt beslut konstaterar Ivo att Näl gjorde vad de kunde efter rådande kunskapsläge. Ivo bekräftar att det i april 2021 saknades tillräcklig information om den typen av ovanliga biverkningar

– När patienten kom till oss fanns det inte lika mycket kunskap om vaccinbiverkningar som det gör nu. Tyvärr var patienten i början av ett förlopp som vi inte kunde hejda. Det hela är ytterst beklagligt och väldigt olyckligt för patienten och familjen som drabbades, säger Britt-Marie Lundgren.

Ivo påtalar att även om vårdgivaren inte bedömt dödsfallet som en vårdskada har NU-sjukvården ett viktigt uppdrag att sprida lärdomar om händelsen både i och utanför den egna organisationen.

– När det gäller allvarliga händelser går varje verksamhet igenom dem och ser om det är något man kunde gjort annorlunda. Det gör jag också i mitt uppdrag som chefläkare. På det viset bidrar jag med att sprida kunskapen inom förvaltningen. Det är en del i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete att vi lär oss av olika händelser. Det gäller särskilt i ett sådant här fall när det får så katastrofala konsekvenser för patienten, säger Britt-Marie Lundgren.

Dödsfallet är tolkat som en läkemedelsskada. Skadeanmälan har gjorts till läkemedelsverket och till läkemedelsförsäkringen.

LÄS MER:Nytt svenskt dödsfall utreds efter Astra-vaccination

ANNONS