Illustration som visar förslag på olika ledningssträckor. Den ljusblå ledningen från Uddevalla illustrerar en befintlig ledning. De mörkblå ledningarna visar exempel på två sträckor ledningen kan tänkas gå i. I nuläget är ”korridoren” som ledningen kan gå i bred men kommer att smalnas av allteftersom projekteringen fortlöper.
Illustration som visar förslag på olika ledningssträckor. Den ljusblå ledningen från Uddevalla illustrerar en befintlig ledning. De mörkblå ledningarna visar exempel på två sträckor ledningen kan tänkas gå i. I nuläget är ”korridoren” som ledningen kan gå i bred men kommer att smalnas av allteftersom projekteringen fortlöper. Bild: Illustration: Västvatten

Grönt ljus för miljardprojekt om framtidens vatten

Uddevalla går nu in i ett samarbete med Trollhättan för att säkra framtidens vattenförsörjning. Går alla planer i lås handlar det om ett projekt totalt värt omkring en miljard kronor.

ANNONS

Bohusläningen var nyligen först med att berätta om Uddevallas planer på ett samarbete med Trollhättan för att förse de båda kommunernas invånare med rent vatten för lång framtid. Kommunstyrelsen hade då godkänt förslaget.

På onsdagen, den 8 april, sade också kommunfullmäktige ja till samarbetet. Det innebär att Uddevalla Vatten hakar på Trollhättan Energis tillståndsansökan för att ta in vatten från Vänern.

Trollhättan har beslutat att bygga ett helt nytt vattenverk.

– Vi byter råvatten till Vänern för att få bättre kvalitet och det ger oss också ett reservvatten från Göta älv. Efter förprojektering har ledningsstråket beslutats vilket innebär en pumpstation i Nordkroken och en sjöledning ut i Vänern, säger Synnöve Holm, affärsområdeschef för vatten och avlopp, Trollhättan Energi.

ANNONS

Tar vatten långt ut i sjön

Det innebär att en ledning läggs på botten med start ungefär fem kilometer ut i vattnet. Ledningen kommer in vid Nordkrokens badplats i Vargön i Vänersborg. Här byggs en pumpstation som leder vattnet vidare via ledningar till Trollhättans nya vattenverk. Detta kommer att byggas bredvid det befintliga verket, på området Överby.

– En råvattenledning från Vänern till vattenverket på Överby är ett komplext projekt där älven, flygplats, industri med mera ska korsas, säger Synnöve Holm.

Trollhättan har utrett en rad olika ledningsstråk, bland annat att lägga ledningen mellan Halle- och Hunneberg. Det stöp bland annat på att grannkommunen Vänersborg har sin råvattentäkt för verket i Vargön där, och att trakten är rik på bevarandevärda fornlämningar.

Ledningen mellan Vänern och Överby blir cirka en mil och kommer att gå längs befintliga vägar och åkermark.

Planen är att allt ska stå klart 2027.

Här vill Uddevalla ansluta

Och det är här som Uddevalla Vatten och Västvatten vill ansluta för att också Uddevallaborna ska kunna använda Vänerns vatten i framtiden.

– Det blev aktuellt nu när Trollhättan har kommit så långt i sina planer, och att Uddevallas vattenförsörjningsplan är klar men inte beslutad, säger Västvattens vd, Peter Johansson.

Planen visar att det blir en "viss brist" på rent vatten 2050 och "stor brist" år 2100. Med en beräknad tillväxt i Uddevalla måste cirka 90 000 kommuninvånare förses med vatten runt år 2100.

ANNONS

– Vi kan lägga ledning själva till Vänern, men det enklaste och säkraste sättet till lägsta kostnaden är att koppla på Trollhättans projekt, säger Peter Johansson.

Det innebär att Uddevalla ansluter med en ledning vid Trollhättans nya vattenverk på Överby. Ledningen dras sedan, via en av två tänkta sträckningar, till Köperödssjöarna och vidare, i befintliga ledningar, till vattenverket Marieberg i Uddevalla.

Den nya råvattenledningen ansluter här vid Köperödssjöarna, enligt de nya planerna.
Den nya råvattenledningen ansluter här vid Köperödssjöarna, enligt de nya planerna. Bild: Peter Johansson/Västvatten

Köperödssjöarna kommer, efter att projektet är genomfört, fungera som reservvattentäkt för Uddevalla.

Dragningen ska utredas

Det blir cirka två mil ledning mellan Trollhättan och Uddevalla. Den måste runda avfallsanläggningen Heljestorp vid Trestad center. Utredningarna ska nu visa bästa väg för att dra ledningen. Till svårigheterna hör att korsa järnvägen eftersom järnvägsrälsen inte får rubbas ur sitt läge.

Ledningen kommer att dras till stora delar över naturmark och åkrar. Peter Johansson poängterar att det exakta läget inte är bestämt.

– Under projekteringen kommer bästa läget för ledningarna att utredas. I samband med detta kommer berörda markägare att kontaktas, säger han.

Oklart om exakta kostnaderna

Det är svårt att få ett besked om kostnaderna för hela projektet, såväl från Uddevalla som Trollhättan.

Totalt har Trollhättans kommunfullmäktige godkänt en investeringsvolym på 1,5 miljarder, men det gäller hela projektet med nytt verk på Överby med mera. Trollhättans Energis vd Pia Brühl Hjorth sträcker sig så långt som att bedöma att kostnaden för delen Nordkroken-Överby och ett nytt vattenverk kan kosta ungefär hälften av det.

ANNONS

Uddevalla kommer att vara med och dela på sjöledningen och ledningen till Överby. Dessutom väntas även Lilla Edets kommun medverka i samarbetet, och finansieringen.

Vi får heller ännu inte veta exakt vad sträckan mellan Trollhättan och Uddevalla kostar. Enligt protokoll från kommunstyrelsens beslut värderas investeringen till 600 miljoner kronor.

– Detta är en bedömning av den totala kostnaden för den samförlagda ledningen från Vänern samt vår egen ledning mellan Trollhättan och Uddevalla.

– Det är inte en beräkning, utan en väldigt grov bedömning utifrån erfarenhetsvärden vad ledning och arbeten kostar. Innan projekteringen är klar kan vi inte precisera mera. Vi kan upptäcka förmildrande eller försvårande omständigheter under projekteringen, säger Peter Johansson.

Ett första ja

För det är värt att påpeka. Onsdagens beslut i Uddevallas kommunfullmäktige är inte ett ja till mångmiljoninvesteringen.

– Beslutet nu gäller att vi ska vara med i projekteringen. Den beräknas ta två år. Sedan måste kommunfullmäktige ta ett nytt beslut om vi ska gå in med en skarp investering och godkänna kostnaden, säger Jens Borgland (M), styrelseordförande för Västvatten och Uddevalla Vatten.

Trots att det i slutändan sannolikt handlar om investeringar på en dryg halvmiljard för respektive kommun har det inte varit svårt att politiskt säga ja, menar Carina Lorentzon och Jens Borgland.

ANNONS

– Vi har konstaterat att vi inte kan uppgradera det vi har. Alla är ense om att det är viktigt, även om vi kanske anser olika om hur det ska finansieras, säger Carina Lorentzon.

– Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det måste vi investera i, säger Jens Borgland.

Processen har gått "ganska fort"

Om planerna genomförs kommer taxorna för vatten att öka. Med hur mycket är för tidigt att uttala sig om nu, menar företrädarna för de båda kommunernas vattenbolag.

– Vi har ett scenario där taxorna kommer att öka under flera år framöver, men det gäller inte bara oss, säger Carina Lorentzon.

– Den viktiga frågan är hur vi ska få en robust infrastruktur för vattenförsörjningen. Ska vi klara det med de långa ledtiderna får vi inte hamna på efterkälken, säger Pia Brühl Hjorth.

Trollhättan har planerat projektet i snart tio år. Man började 2011 utreda befintligt verk, 2013 startade förstudie om ny vattenförsörjning och 2017 togs beslut om nytt verk med nytt råvatten från Vänern.

Även Uddevalla har under en lång tid diskuterat olika alternativ, men fastnat för samarbetet med Trollhättan helt nyligen.

– Ja, just den här processen har gått ganska fort, men om vi ska vara mer är det nu vi ska haka på, säger Jens Borgland, Uddevalla vatten.

ANNONS

FAKTA: Planerna i korthet

Trollhättan Energi ansöker om vattendom för att få lägga ner en ledning cirka en halvmil ut i Vänern. Ansökan lämnas in i sommar.

Planen är att ledningen tillverkas i 500-meterslängder som svetsas ihop, antingen på plats eller någon annanstans. De bogseras ut på plats och sänks. Ledningen ligger på botten, en fördel är att dykare då kan inspektera ledningen.

Från Nordkroken till Överby blir det antingen en grov ledning, på drygt en meters diameter, eller två något mindre.

Ledningen ansluter till en pumpstation vid Nordkrokens badplats i Vargön. Det blir ett självfall neråt till pumparna som placeras på mellan fem och tio meters djup. Ovan jord byggs ett hus i en villas storlek.

Från Nordkroken dras ledningen till Trollhättans nya vattenverk, som ska byggas på Överby. Det blir cirka en mil ledning.

I vattenverket kan Uddevalla koppla på en ledning, som beräknas vara cirka 70 centimeter i diameter. Ledningen dras de cirka två milen till Köperödssjöarna. Den måste då passera Heljestorps avfallsanläggning vid Trestad center, enligt två föreslagna alternativ. Köperödssjöarna kommer i framtiden att vara reservvattentäkt för Uddevalla. Exakt dragning utreds i förprojekteringen.

Uddevalla medfinansierar delen mellan Vänern och Trollhättan, diskussioner förs även med Lilla Edet om den sträckan. Mellan Trollhättan och Uddevalla står Uddevalla för hela kostnaden. Utgifterna ligger i storleksordningen på drygt en halv miljard kronor.

Beslutet i kommunfullmäktige gäller samarbete om förprojekteringen. För en investering krävs ett nytt beslut.

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS