Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Hundratals miljoner år gammal fisk kan bromsa brobygge i Kungsbacka

En urtidsfisk kan ställa till arbetet med att bygga den nya Borgmästarebron i Kungsbacka. Länsstyrelsen ställer nämligen hårda krav för att skydda den fredade arten som lever i ån, skriver Kungsbacka-Posten.

Till hösten 2022 ska den nya bron över Kungsbackaån vara färdigställd, enligt kommunens planer. Men den uråldriga fiskarten havsnejonöga som lever i ån kan komma att bromsa arbetet. Länsstyrelsen skriver nämligen i ett yttrande till kommunen att särskild hänsyn måste tas till den hotade arten när man planerar bygget av den nya bron.

Länsstyrelsen kräver att Kungsbacka kommun tar fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska visa hur bygget kan påverka populationen av havsnejonöga. Dessutom vill man att kommunen inventerar och gräver upp artens larver ur bottensedimentet och flyttar dem nedströms innan man påbörjar arbetet på platsen.

100 individer kvar

– Det finns ett nationellt bevarandemål om att vi ska ha 2 500 vuxna individer i Sverige. I dag finns det hundra kvar och femtio av dem finns i Halland. Då ska man komma ihåg att det är en högt skattad siffra, säger Elisabeth Thysell, vattenbiolog på länsstyrelsen, till Kungsbacka-Posten.

Hon menar att det bör gå fort att flytta larverna.

– Det rör sig om en eller två dagars jobb om det görs på rätt sätt. Men detta handlar om en art som överlevt i hundratals miljoner år och som nu är hotad. Vi anser att det samhällsekonomiskt är värt ansträngningen att försöka rädda den, säger hon till tidningen.

Havsnejonögat lever som larv i sex till åtta år, vilket gör den känslig för utgrävningar i vattendrag. Om levnadsförhållandena försämras kan nämligen flera generationer dö samtidigt.

Är en fredad art

Havsnejonögat lever parasitiskt på andra fiskar. Med hjälp av sin runda mun med vassa tänder suger den sig fast på exempelvis lax eller torsk och lever på deras blod och vävnader. Arten är fredad i Sverige.

Senare i vår kommer länsstyrelsen att fatta beslut om huruvida brobygget innebär en betydande miljöpåverkan. Kommunen tror inte att det kommer att bli några större problem:

– Det finns redan en bro på samma ställe, vi ska bara riva bort den och ersätta den med en ny. Det enda är att den nya bron hamnar en halv meter norrut, och får ett större brospann, i övrigt är det inga stora förändringar, säger Liw Rehnström, projektledare för bygget, till Kungsbacka-Posten.

LÄS MER: Uråldrig fiskart nära att dö ut i Sverige