Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hyresavtalen hos de kommunala bostadsbolagen i Trollhättan och Vänersborg kommer att bli tvåårigt, med en höjning på 0,9-0,95 procent första året på grund av pandemins återverkningar på folks privatekonomi. Bild: Andreas Olsson
Hyresavtalen hos de kommunala bostadsbolagen i Trollhättan och Vänersborg kommer att bli tvåårigt, med en höjning på 0,9-0,95 procent första året på grund av pandemins återverkningar på folks privatekonomi. Bild: Andreas Olsson

Hyreshöjningar påverkas av pandemin

Hyresgästernas försämrade ekonomi i samband med coronapandemin får nu också återverkningar på kommande års hyresavtal, som blir tvåårigt. Höjningarna hos de kommunala bostadsbolagen i Trollhättan och Vänersborg anpassas därför under 2021 och inför 2022 kan de komma att omförhandlas igen beroende på det ovissa läget.

När förhandlingarna inleddes ville Eidar i Trollhättan få igenom en höjning på 2,7 procent och Vänersborgsbostäder gick ut med önskemål om en höjning på 2,8 procent. Bostadsbolagen hänvisade till de fortsatta behoven av fastighetsunderhåll och reparationer och de ökade kostnader som blir en följd av det. Men även höjda taxor för el, fjärrvärme och vatten låg bakom kraven.

Tvåårigt avtal på grund av pandemin

Men man kom sedan i samråd med Hyresgästföreningen fram till att beakta coronans tuffa inverkan på folks ekonomi. Och att göra avtalet tvåårigt för att minska belastningen under 2021.

– Vi vet att många hyresgäster har fått kraftigt minskade inkomster och har det tufft just nu. Hur det kommer att se ut nästa år är svårt att sia om. Vi vet inte om pandemin är över och ifall människor har återhämtat sig ekonomiskt. Därför har vi skrivit in i avtalet att 2022 års hyreshöjning är omförhandlingsbar, förklarar Hyresgästföreningens förhandlare, Sophia Fors.

I Trollhättan påverkas 5 587 hushåll, som har sitt boende hos Eidar, och där blir höjningen 0,9 procent från årsskiftet 2021 och året efter läggs ytterligare 1,5 procent på.

Variationer i höjningarna under 2022

Hos Vänersborgsbostäder höjs hyrorna i januari 2021 med i genomsnitt 0,95 procent. Fastigheterna Fänriken 2 och Tuppen 2 får en höjning med 1,3 procent medan Filtret 1 klarar sig utan höjning helt första året. 2022 höjs hyrorna med ytterligare 1,5 procent, men även då blir det variationer mellan olika områden och fördelningen kommer att förhandlas under nästa år.

Överenskommelsen innebär att hyran för en normaltvåa går upp med 50 kronor på båda orterna, vilket är drygt 100 kronor lägre än de båda bostadsbolagens ursprungliga krav. Under 2022 kommer dock alltså nivåerna ses över på nytt, eftersom bostadsbolagen inte får täckning för sina kostnader under det första året.

– Det är bra att se över hyresnivåerna med jämna mellanrum för att komma tillrätta med eventuella obalanser. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa och att hyresgäster betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter, kommenterar Sophia Fors.

– Vi är nöjda med att kunna träffa ett längre avtal så kunderna kan överblicka sina boendekostnader under de kommande två åren. Det är främst taxeökningar på vatten och avlopp, fjärrvärme samt ökade kostnader för reparationer och underhåll som får ett genomslag på hyran, berättar Peter Laang, kundservicechef på Vänersborgsbostäder.