Jätteprojekt ska rädda vårdplatser i NU-sjukvården

Vårdplatsbrist och bemanningskris. Bemanningskris och vårdplatsbrist. Och så vårdköer på det. NU-sjukvården befinner sig i ett erkänt pressat läge. Nu sjösätts ett stort projekt med målet att komma tillrätta med problemen – utan att anställda väljer att fly.
– Om vi inte gör något kommer ett antal verksamheter varaktigt att gå i kras, säger Björn Järbur.