Kappahls styrelseordförande ska enligt ett protestbrev från 130 anställda beskrivit företagets kunder som skrynkliga tanter med vallningar. Något han förnekar.
Kappahls styrelseordförande ska enligt ett protestbrev från 130 anställda beskrivit företagets kunder som skrynkliga tanter med vallningar. Något han förnekar.

Kappahls anställda rasar mot sin styrelseordförande

Kappahlanställda riktar hård kritik mot sin styrelseordförande Anders Bülow. Enligt ett protestbrev undertecknat av 130 anställda ska Bülow ha beskrivit kvinnor runt 50 som skrynkliga tanter med vallningar som har svårt att handla på nätet. Något han förnekar.

ANNONS
|

I samband med att förre vd:n Danny Feltmann fick lämna Kappahl med omedelbar verkan fredagen den 15 juni, var Kappahls styrelseordförande Anders Bülow på plats för att på ett stormöte informera huvudkontoret i Mölndal.

Enligt protestbrevet från personalen på huvudkontoret, som överlämnades till styrelsen på tisdagen, ska Anders Bülow under stormötet ha beskrivit företagets kunder i kränkande ordalag.

De skriver att han ska ha kallat företagets målgrupp, kvinnor runt 50, som "skrynkliga tanter, kroppar som har fött barn och har vallningar".

Han ska också ha framfört synpunkter på att kvinnor runt 50 inte klarar av att beställa kläder på nätet.

ANNONS

– Vi blev helt chockade över hans uttalanden. Det hölls krismöten här i huset efter stormötet, säger en Kappahlanställd som vill vara anonym.

130 har undertecknat brev

I brevet som har undertecknats av närmare 130 anställda ställs frågor direkt till Kappahls styrelse:

"Vi undrar om det är styrelsens åsikt, att kvinnor i 50-årsåldern inte får gå klädda i korta kjolar? Eller om ni anser att rätten att vara sexig tar slut vid 30? Ingen kvinna vill i dag se sig som tant och hon bryr sig inte om att män i övre medelåldern anser att vissa kläder inte lämpar sig för henne", skriver personalen. Klicka upp brevet i större format HÄR.

"Vi som jobbar med sortimentet älskar vår kund, alla våra kunder. Vi anser att vår styrelseordförande har en attityd som är föraktfull, nedvärderande och kränkande mot både oss och våra kunder. Står verkligen Kappahls styrelse bakom det här sättet att uttrycka sig?" skriver personalen och kräver en personlig ursäkt från Anders Bülow.

Tillbakavisar anklagelserna

Styrelseordförande Anders Bülow i sin tur anser att han har blivit misstolkad av personalen när han på stormötet refererade till en diskussion inom styrelsen under ett styrelsemötet i maj.

– Till att börja med var det ingen lång del av mötet, å andra sidan var det en mer specifikt refererande text. Då det var en lång diskussion om vem som är vår kund och hur hon ser ut. Vi har en majoritet av kvinnor i styrelsen och det ledde fram till en beskrivning explicit för att det inte skulle kunna missförstås. Och jag må erkänna att jag inte är någon expert på detta, men det var en del av diskussionen. Det jag refererade till var väldigt precist, jag tycker egentligen inte att detta hör hemma på ett styrelsebord, men styrelsen ansåg att den därtill var nödd och tvungen, säger Anders Bülow.

ANNONS

Så det var styrelsemötet som definierade målgruppen runt 50 som "skrynklig"?

– Nej, inte i de uttrycken. Det finns protokollfört hur vi beskriver vår damkund och så skulle vi absolut inte uttrycka oss. Vad jag sade till personalen är att vi måste tycka om vår kund fullt ut för att lyckas på den här marknaden, säger Anders Bülow och han tänker inte be om ursäkt.

Styrelsen ska besvara kritiken

Enligt Kappahls tillförordnade vd, tillika styrelseledamot, Göran Bille, har Anders Bülow tolkats på ett sätt som inte var meningen. Han säger också att styrelsen ska svara på personalens kritik i ett svarsbrev.

– Det är ett brev som vi kommer att besvara så fort som möjligt. Man kan bara säga att personalen visar ett otroligt engagemang genom att skriva det här brevet, och det är vi tacksamma för. Vi ska försöka redogöra vad Anders egentligen menade och det gör vi genom att svara med ett brev.

Enligt protestbrevet ska Anders Bülow beskrivit er huvudmålgrupp som skrynkliga tanter med vallningar. Är det rimligt att prata om era kunder på det sättet?

– Återigen, jag var inte med på mötet och hörde inte de här orden, så jag hänvisar till Anders Bülow. Jag vill inte kommentera något som jag inte själv upplevt eller hört.

ANNONS

Är det tillräckligt för Anders Bülow ska kunna återfå förtroendet?

– Ja, det får vi se. Vi hoppas ju att det här engagemanget som personalen har, kan riktas mot att utveckla kollektioner och vår kommunikation mot kund.

Anders Bülow menar att han blivit missförstådd, och han hänvisar till en diskussion som förts under ett styrelsemöte – ett möte som du själv medverkade på. Diskuterar ni i styrelsen kvinnor runt 50 i dessa ordalag?

– Jag kan inte påminna mig om det. Men vi diskuterar självklart målgruppen, det är en av våra strategiska frågor.

Så dessa benämningar om kvinnor runt 50 är inget som ni i styrelsen använder?

– Jag vet inte vilka benämningar du menar, men skrynkliga tanter tror jag inte att vi har nämnt under ett styrelsemöte.

Enligt brevet ska Anders Bülow ha beskrivit kvinnor runt 50 som en kundgrupp som har svårt att handla på nätet. Vad säger du om det?

– Jag vill inte kommentera det, utan vi ser att vi har kunder i vår damkundsdel som handlar på nätet och jag tror att de förväntar oss att vi kan erbjuda våra sortiment på nätet som till alla andra kunder.

ANNONS

Fakta: Anders Bülow

Anders Bülow är född 1953.

Han har en rad ledande poster i näringslivet. Bland annat är han styrelseordförande i KappAhl AB och ordförande i Feralco Holding AB.

Dessutom är han styrelseledamot i Academedia AB, Mellby Gård AB, StudentConsulting Holding AB, Roxtec AB samt Älvsbyhus Intressenter AB.

Anders Bülow har 35 000 aktier i Kappahl.

ANNONS