Kryp, sländor och yngel ska snokas upp

Fjärilar, kryp och grodyngel. På söndag kommer barn att snoka på djurlivet vid Grinnsjötorp och lära sig mer om biologisk mångfald. Alla är välkomna och det varnas för att det kan bli blött på grodyngelsexkursionen.