Läxuppgiften: "Svartas" musik är satanistisk

Undervisningen på Hällebergsskolan i Ljungskile får kraftig kritik av elever. Förra året ska evolutionslära ha kallats "ovetenskaplig" och i ett gammalt läxhäfte beskrivs afroamerikansk musik som satanistisk.

ANNONS
|

Ett trettiotal avhoppade församlingsmedlemmar och före detta elever riktar allvarliga anklagelser mot den kristna Hällebergsförsamlingen och friskolan Hällebergsskolan. Enligt avhopparna ska religiösa budskap, isolering och press ha fått flera unga att må dåligt och begå självmordsförsök. En del anklagar församlingen för att ha varit en sekt och refererat till omvärlden som "avfallet".

Nu anklagar före detta elever Hällebergsskolan för att under många år ha vinklat undervisningen kraftigt utifrån församlingens tro.

– Undervisningen har inte varit objektiv för fem öre. Speciellt tydligt blir det i ämnen där församlingen tycker en annan sak, säger en före detta elev som nyligen gått på skolan.

ANNONS

Spelade in lektion om evolutionslära

Bland exemplen finns en inspelning som en elev ska ha gjort i smyg under en lektion år 2017.

I inspelningen beskriver läraren evolutionsläran som ovetenskaplig – baserad på gissningar och fantasi, medan den kristna skapelseläran beskrivs i mer positiva ordalag. Att jorden är miljarder år gammal och att det funnits förmänniskor som gått upprätt säger läraren ”inte är så vetenskapligt” och bygger på ”gissningar”.

– Det finns en risk i dag, och det är att evolutionsläran har fått sådant genomslag, att man inte är öppen för någon som helst annan tanke, trots att evolutionsläran inte är bevisad, säger läraren i inspelningen.

Läraren försvarar undervisningen

I ett sex- och samlevnadshäfte från Hällebergsskolan år 2016 beskrivs homosexualitet som något syndigt och emot Guds vilja. I samma avsnitt, i direkt anslutning till texten om homosexualitet, står det att eleverna även bör fundera kring pornografi, prostitution, våldtäkt, pedofili och incest.

Läraren som ansvarat för undervisningen om evolutionslära och sex- och samlevnad tycker inte att sexualundervisningen varit vinklad – utan snarare att den lyft vad som står i både bibeln och allmänna läromedel på ett objektivt sätt. Han försvarar också evolutionsundervisningen.

– Elever ska lära sig att vara kritiskt granskande. Och när det gäller evolutionsläran så tycker jag att det framställs i vissa läroböcker som att det bevisats, när man inte har grund för det. Man måste vara öppen med att det finns frågetecken kring det här, säger läraren.

ANNONS

Elev: Musik innehåller "onda rytmer"

Skolan anklagas även för att begränsa elevernas dans- och musikundervisning. Flera vittnar om att modern musik, bland annat afroamerikanska artister, är förbjudna på skolan på grund av Hällebergsförsamlingens konservativa syn på musik. Vissa instrument ska också vara förbjudna.

– Församlingen anser att viss musik innehåller "onda rytmer", säger en före detta elev.

Församlingens syn på musik ska ha präglat skolan under lång tid. I ett gammalt läxhäfte som elever fått i Hällebergsskolan år 2002/2003, står det att "de svartas" och "den afroamerikanska musiken" är influerad av voodoo och satanism, och att detta ska ha påverkat hela den moderna musiken. Enligt häftet ska de satanistiska influenserna ha spridits via musiker som Michael Jackson, Prince och Beatles – som enligt skolhäftet dyrkade satan öppet. Hårdrock beskrivs som en genre präglad av mord på djur, hemlig barnprostitution och rituella aborter.

Musikläraren som delade ut häftet har i dag slutat som lärare, men bedriver fortfarande instrumentundervisning för elever på skolan. I en egenutgiven facklitterär bok från 2014 utvecklar han synen på den satanistiska musiken.

”I början av 1950-talet intresserade sig en del vita ungdomar för de svartas musik," skriver han och fortsätter:

"Somliga har blivit involverade i så mycket konstigt genom denna blandade afroamerikanska musikkultur att det är helt ofattbart. En del kristna är så djupt inne i ockultism, droger och pervers sex att det är en flod av synd i många församlingar."

ANNONS

– Skolan har blivit något mer liberal sen dess. Men man har fortfarande en väldigt hård syn på musiken. Spelar du upp fel musik, så kan det bli en väldigt stor sak av det i skolan, säger en elev.

Ser allvarligt på kritiken

Hällebergsskolans rektor Sven Magnusson och församlingsledaren Robert Åberg säger att man ser allvarligt på anklagelserna. I dag går cirka 90 barn på skolan.

Elever i nutid har upplevt att dans- och musikundervisning varit begränsad. Stämmer det att afroamerikanska artister varit förbjudna?

– Det som styr är kursplanerna. Och det ligger på huvudmannen att se till att det följs. Sen har ju varje lärare väldigt stor frihet inom de ramarna, bara man har med allt som ska vara med, säger Sven Magnusson, som medger att det gamla musikhäftet inte är helt balanserat.

Men stämmer påståendena?

– Nej, jag tror inte det. Det finns inget policybeslut för skolan. Sen kan det säkert vara så att Hällebergsförsamlingen har en, i kulturyttringar, konservativ hållning. Och det kan ha påverkat hur mycket som förekommer av vissa saker. Men jag vet ju att elever sjungit ”negro spirituals” i samband med avslutningar och det är ju i högsta grad afroamerikansk musik.

"Måste kunna lyfta olika perspektiv"

Han menar att en skola måste få kunna lyfta olika perspektiv om exempelvis musik och evolutionslära, så länge man håller sig till kraven i läroplanen.

ANNONS

– En skola går ut på att ge olika perspektiv. Och ger man inte en balanserad bild, så sviker man sitt uppdrag. Men sen däremot, så länge man ger de olika perspektiven, så gör man inget fel i att själv lyfta fram vissa saker inom området mer än andra. Sen kan man ha synpunkter på det, säger Sven Magnusson.

Enligt Skolinspektionen behöver det inte vara fel att lyfta olika perspektiv i undervisningen om exempelvis evolution, så länge som undervisningen är allsidig och saklig.

För att Skolinspektionen ska granska en skola krävs dock konkreta uppgifter i nutid. Brister längre tillbaka i tiden ingår inte i uppdraget.

– Men finns det elever eller föräldrar som kan lämna konkreta uppgifter till oss om brister i dag, så kan det absolut vara något som leder till en inspektion, säger Hans Larson, enhetschef på Skolinspektionen.

Fotnot: Efter intervjun med skolledningen, gällande de många anklagelser som riktas mot skolan och församlingen, har Hällebergsskolans rektor Sven Magnusson sagt upp sig.

Tidningen har sökt den före detta musikläraren.

ANNONS