Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det blev en lång budgetdebatt i regionfullmäktige under tisdagen. Bild: Karl af Geijerstam
Det blev en lång budgetdebatt i regionfullmäktige under tisdagen. Bild: Karl af Geijerstam

Magnusson (M): "Budgetbeting, inte sparbeting”

Även om regionens ekonomi som helhet bedöms god fortsätter kostnadsutvecklingen vara högre än intäktsutvecklingen. Särskilt akutsjukhusen kommer att behöva strama åt de ekonomiska tyglarna när Blågrön samverkans budget klubbades igenom under tisdagen.

Regionens prognos för helåret 2018 visar ett underskott på 250 miljoner kronor, den prognosen förutsätter bland annat att sjukhusen når sina beslutade prognoser. Koncernkontoret har gjort bedömningen att akutsjukhusen i regionen underskott är ungefär 650–700 miljoner kronor, men det finns även risk att det underskottet bli större. Koncernkontoret menar att akutsjukhusens åtgärdsplaner har en låg effekt.

Man kan inte heller se någon förändring i kostnadsutvecklingen totalt sett för Sahlgrenska, NU-sjukvården och Alingsås lasarett gällande personalkostnadsutvecklingen, skriver Koncernkontoret.

Redan under regionfullmäktiges inledande frågestund, på tisdagens sammanträde lyfts oron över nedskärningarna inom sjukvården i regionen.

LÄS MER: 310 tjänster bort från Nu-sjukvården

Kerstin Walsby (V) tog upp frågan för ambulansverksamheten inom NU-sjukvården. Hon anser att sjukhusen istället för sparkrav borde få ökad budget av regionfullmäktige.

– Jag läser med stor oro att ambulansverksamheten ska spara 19 miljoner, med ekonomi som den enda anledningen. Min fråga är om ni från den politiska ledningen kommer att sätta stopp för det här.

LÄS MER: 19 miljoner ska sparas – ambulanser i Bohuslän kan stängas ner

Marit Hesse, (S) ordförande för NU-sjukvårdens styrelse, anser att frågan behöver utredas.

– Vi behöver mer information innan vi kan fatta beslut på torsdag. Det behövs en fullständig konsekvensanalys. Så ja, vi kommer stoppa beslutet på torsdag, svara Marit Hesse (S).

Båda politikerna har tagit del av allmänhetens oro för de förslag som ligger inför NU-sjukvårdens besparingskrav.

– Jag har också tagit del av oron, det blir så när det kommer ut i media och det diskuteras innan något beslut har fattats, konstaterar Hesse.

LÄS MER: Ambulansförslaget skjuts upp – underlaget sågas av politiker

”Upplever inget kaos”

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) får svara för sjukvårdens nedskärningar.

– Flera hundra miljoner kronor back för sjukhusen, konstaterar Johnny Magnusson och berättar om de röda siffrorna för sjukhusen, men slår tillbaka om att deras budget skulle handla om besparingar.

Johnny Magnusson (M).. Bild: Maja Nilsson
Johnny Magnusson (M).. Bild: Maja Nilsson

– Vi har inga sparbeting, utan budgetbeting, sjukhusverksamheterna är medvetna om det.

Helena Eliasson (S) menar att Magnusson inte har befunnit sig i verksamheterna som vittnar om kaos. Men det håller inte Magnusson med om.

– ”Kaos i vården” det står så i tidningarna, men det är inget jag upplever när jag besöker verksamheterna eller när jag pratar med medarbetarna. Det kan vara hög belastning ibland , men inte ”kaos”, konstatera han.

– Man styr med faktaunderlag, inte utefter tidningsrubriker. Man styr med en kall hjärna, inte av sociala medier eller tidningsrubriker.

Oroande kostnadsutveckling

Inför beslut om kommande budget, är ekonomin i helhet bra, och regionen har under flera år gått med överskott och det finns idag inga låneskulder hos regionen. Men samtidigt så är kostnadsutvecklingen högre än intäktsutvecklingen för att klara målet om god ekonomisk hushållning”.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lägger alla egna budgetförslag bredvid de minoritetsstyrande Grönblå samverkans budget.

Regionens nykomlingar Demokraterna, lovar återkomma med en komplett budget till våren.

– Men jag yrkar redan nu på ett tillägg i regionstyrelsens budget – att införa ett allmänt screeningprogram för prostatacancer, säger Martin Wannholt (D).

Allmänt screeningprogram finns även i Sverigedemokraternas budget.

Jonas Andersson (L), yrkar avslag.

– Ett sådant förslag går emot Socialstyrelsens rekommendationer, detta har redan utretts. Jag yrkar avslag för det tillägget.

Jonas Andersson (L).. Bild: Maja Nilsson
Jonas Andersson (L).. Bild: Maja Nilsson

Budgeten för kommande år kräver votering, men som väntat gick Grönblå Samverkans budget igenom fullmäktige, trots minoritet. 68 röstade Grönblå Samverkans budget, 61 röstade för Socialdemokraternas medan 20 avstod att rösta.