Ute i verksamheten. Kristina Jonäng (C) regionråd, tillsammans med, Kenneth Gustavsson (C) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fyrbodal, samt Mellerudspolitikern Karin Nodin (C). Under tisdagen besökte de Närhälsan i Mellerud.
Ute i verksamheten. Kristina Jonäng (C) regionråd, tillsammans med, Kenneth Gustavsson (C) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fyrbodal, samt Mellerudspolitikern Karin Nodin (C). Under tisdagen besökte de Närhälsan i Mellerud.

Nu ska sjukvården komma närmare

I Västra Götaland satsas det nu 450 miljoner på att öka tillgängligheten i primärvården. Satsningen rymmer läkarteam som åker ut till äldre patienter, vilket även ska minska köerna på vårdcentralerna. Även specialistvård ska ut på vårdcentralerna.

ANNONS

Majoriteten i Västra Götalandsregionen ska genomföra en satsning på primärvården. Det presenterade regionrådet Kristina Jonäng (C), samtidigt som hon och ledamoten i Hälso- och sjukvårdsnämnden Kenneth Gustavsson (C) samt Mellerudspolitikern Karin Nodin (C) besökte Närhälsan i Mellerud.

En stor del av satsningen handlar om att Närhälsans läkare ska besöka de äldre patienterna hemma. I stället för att patienterna ska ta sig till vårdcentralen eller i förlängningen söka vård på ett akutsjukhus. En satsning som enligt Kristina Jonäng kan göra vårdcentralerna mer tillgängliga för andra patienter.

– Om man tänker att man har mer hemsjukvård för äldre patienter, så att de slipper åka till vårdcentralen. Då kan du och jag komma in snabbt med våra barn, få det vi behöver och sen åka i väg till jobbet, säger Kristina Jonäng (C).

ANNONS

Satsningen ryms inom budgeten och medför ingen skattehöjning. Fram till 2019 ska regionen satsa 450 miljoner kronor extra på primärvården. Förutom de mobila läkarteamen ryms även satsningar på uppkopplad teknik. Tanken är att du i framtiden exempelvis ska kunna boka ditt läkarbesök via webben.

En annan del i satsningen är att flytta mer specialistvård ut till vårdcentralerna. Det råder brist på specialläkare, men erfarenheter från sjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil visar att det går att locka läkare även till landsbygden.

– Man kan ju se den upphandlingen vi gjorde på Dalslands sjukhus i Bäckefors där Praktikertjänst tog över. De driver också sjukhusen i Strömstad och Lysekil och det har fungerat väldigt väl med bemanningen där. Jag tror att det kan vara bra att ibland ta in en privat entreprenör som kanske gör saker lite annorlunda, säger Kenneth Gustavsson (C).

ANNONS