Oklart. I flera kommuner är det i policyn för en rökfri arbetstid inte specificerat om e-cigaretter omfattas.
Oklart. I flera kommuner är det i policyn för en rökfri arbetstid inte specificerat om e-cigaretter omfattas.

Oklart om rökfri arbetstid gäller e-cigaretter

I ett led att minska rökningen fram till 2025 inför många kommuner rökfri arbetstid. Bland kommunerna i Fyrbodal är Vänersborg, Lilla Edet och Trollhättan rökfria. I flera av dem är det dock oklart om e-cigaretter omfattas.

ANNONS

"Anställda i Trollhättans Stad får inte röka på arbetstid, med undantag av ”fikapaus”, vilket i normalfallet är 2 gånger per dag." Så står det i Trollhättan stads policy om rökfria arbetsplatsen. Kommunen är en av flera som infört en policy om rökfri arbetstid.

Förbudet mot rökning gäller i stadens lokaler med omgivande tomtmark, med undantag för anvisade platser. Om e-cigaretter omfattas av bestämmelserna framgår dock inte i policyn.

– Alla de kommunala arbetsplatserna ska vara rökfria, men det finns inget skrivet om e-cigaretter, säger Per Ivarsson, kommunikatör på Trollhättans stad.

TTELA: Så det är oklart om e-cigaretten omfattas?

ANNONS

– Det finns inget uttryckt om det.

Även Lilla Edets kommun har en liknande policy som möjliggör en rökfri arbetsplats. I denna specificeras dock inte heller om e-cigaretter omfattas.

I Mellerud råder inga bestämmelser alls om rökfri arbetstid.

I Vänersborg omfattar rökförbudet på arbetstid e-cigaretter och vattenpipa sedan december förra året.

– Det är verkligen förbjudet att röka på arbetstid. Man får varken röka på arbetsplatsen eller i sina arbetskläder, säger Thomas Fridén, kommunikatör på Vänersborgs kommun.

Under lunchrasten säger han dock att rökförbudet inte gäller, då det inte räknas som arbetstid.

Även på Näl och Uddevalla sjukhus råder rökförbud för anställda, i det ingår även förbud mot att röka e-cigaretter.

– Det handlar ju om att tobak och sjukvård inte går ihop, många som kommer till sjukhusen har också andningsproblem, och ska då inte utsättas för rökning, säger Niklas Claesson, presskontakt på NU-sjukvården.

Förbudet har gällt även e-cigaretter från att det infördes.

– Vi vet ju inte helt än vad e-cigaretter innehåller, eller vad den typen av rökning har för effekter, därför omfattas också det, säger Niklas Claesson.

På SKL (Sveriges kommuner och landsting) får man då och då frågor kring rökfri arbetstid, någon enstaka gång om e-cigaretter. Någon uppföljning på hur många kommuner som faktiskt tillämpar rökfri arbetstid har dock inte gjorts sedan 2011. Enkäten som då skickades ut visade att sex av tio kommuner tillämpar den.

ANNONS

SKL har tidigare ställt sig bakom ett mål om ett rökfritt Sverige 2025. Det innebär att endast fem procent, eller mindre, av befolkning ska röka det året.

– E-cigaretter har arbetsmiljörådet för kommuner och landsting dock inga rekommendationer för, utan det bestämmer kommunerna och landstingen om själva, säger Eva Thulin Skantze, utredare på SKL.

Fakta: E-cigaretter

E-cigaretten är en elektronisk anordning som liknar en cigarett till utseendet och som förångar en vätska till rök när man suger på den.

E-cigaretten innehåller inte tobak.

Vissa e-cigaretter innehåller dock nikotin, men inte alla.

Den ånga som användaren andas in bildas genom upphettning av en rökvätska. Vätskan innehåller olika smakämnen och kemikalier.

Både Folkhälsomyndigheten och WHO rekommenderar att e-cigaretter förbjuds i rökfria miljöer som skola, barnomsorg, restauranger och arbetsplatser.

SKL har inte tagit ställning till om e-cigaretter ska omfattas i den rökfria arbetstiden.

Källa: SKL

ANNONS