Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

1/14

Räddningstjänsten ska åka på hjärtstopp

Att brandmän åker på allvarliga ambulanslarm har redan funnits några år på stationen i Brålanda, men vidgas nu till alla Närfs stationer. Projektet heter IVPA, i väntan på ambulans, enligt chefen för Närf Hans Därnemyr har det räddat flera liv. Det kommer också leda till snabbare utryckningar i glesbygden.

Per-Anders Persson gör hjärtkompressioner, sätter igång defibrilatorn och kollar så att andningsvägarna är fria. Han arbetar på den docka som används vid utbildningar. Per-Anders jobbar på ambulansen på Näl och ska hålla i HLR-utbildningen för Närfs brandmän.

– För de inom räddningstjänsten som gjort det här innan är det inget nytt. Det handlar mer om att samarbetet ute på plats ska fungera bra, säger Per-Anders Persson.

Han ser det som något som även ambulanspersonalen kommer att ha nytta av.

– Det är alltid bra med fler händer, när vi har kommit fram kan de hjälpa till med allt kring båren och senare ta hand om de anhöriga.

I väntan på ambulans, förkortat IVP, innebär att om sos-alarm får in ett larm om ett hjärtstopp och ingen ambulans finns i närheten skickas det också till räddningstjänsten. De rycker då ut och genomför HLR fram tills dess att ambulansen kommer och tar med sig patienten till sjukhus. IVPA har tidigare funnits på brandstationen i Brålanda men nu ska det införas på alla nio stationer inom Närf. I Brålanda har det varit väldigt framgångsrikt berättar chefen för Närf, Hans Därnemyr.

– Jag vet att vi har räddat några liv, säger han.

Till ändamålet har det köpts in kläder och bilar till en kostnad av 800 000 som ska bekostas av Närfs medlemskommuner. 3 personer kommer att åka på larmen och Hans Därnemyr tror att i många fall kommer att vara en betydande tidsvinst mot att vänta på ambulansen. Särskilt på mindre orter där det inte finns ambulans stationerad.

– I Trollhättan och Vänersborg har vi en inställelsetid på 90 sekunder och på deltidsstationerna 5-6 minuter. Vi har på 60 heltidsbrandmän anställda och 150 på deltid, det är en betydande styrka, säger han.

Räddningstjänsten kommer inte att prioritera bort egna larm utan bara åka i väg när de inte har något annat att göra. Först ut att bli utbildade av Per-Anders Persson är stationen i Sjuntorp v.37. Deltidsstationerna är prioriterade och vid årsskiftet är planen att alla ska ha fått utbildning. Hans Därnemyr säger att projektet tagits emot väl inom räddningstjänsten. Han får medhåll av Per-Anders Persson.

– Jag har märkt att deltidarna tycker att det här är jätteintressant, säger han.